‘Meer circulair gebruik van aggregaten loont’

Als circulair gebruik van aggregaten – toeslagmaterialen –  zou worden verhoogd van 7 tot 20 procent, kan dat alleen al in Europa een jaarlijkse besparing opleveren van € 6 miljard en 546 miljoen ton jaarlijks geproduceerde toeslagstoffen als zand, grind, steenslag en andere soortgelijke delfstoffen.
Elk jaar produceert Europa 4,2 miljard ton aggregaten, maar slechts zeven procent daarvan is momenteel circulair. In het nieuwe Urban Insight-rapport ‘Circular materials in infrastructure – The road to a decarbonised future’, laat Sweco zien dat twintig procent haalbaar is en enorme voordelen oplevert. De kosten en klimaatimpact worden verlaagd, het landschap wordt minder aangetast. Omdat er minder groeves nodig zijn, hoeven er minder (schaarse) hulpbronnen te worden gebruikt, is er minder transport nodig en ontstaat er minder vervuiling en CO2-uitstoot.

Het rapport is HIER te downloaden>