Maasvlakte Vaanplein

 

Na de zomer van 2011 wordt gestart met het zogenaamde A15 MaVa-project (Maasvlakte-Vaanplein), bedoeld om het achterland en de groeiende Maasvlakte beter op elkaar te laten aansluiten. Eind 2010 heeft Rijkswaterstaat het project gegund aan A-Lanes A15, een consortium van John Laing, Ballast Nedam, Strabag en Strukton. Met een nominale waarde van € 1,5 miljard is het A15 MaVa-project de grootste opdracht die ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed.

A-Lanes A15 bestaat uit de bedrijven John Laing, Ballast Nedam, Strabag en Strukton . Verder zijn bij het project betrokken: Oranjewoud Beheer (onder meer verkeerskundige analyse), Croon Elektrotechniek (tunnel- en verkeerstechnische installaties) en Quist Wintermans Architecten (vormgeving en ontwerp).

Kaart

legenda
Het gaat om de volgende projectonderdelen (zie kaartje)


A. Maasvlakte tot Thomassentunnel
De N15 tussen de Maasvlakte en de Thomassentunnel wordt een A-weg. Dit gaat via de Tracébesluit-procedure. Aanpassingen aan de weg zijn niet nodig. De Thomassentunnel krijgt in beide richtingen drie rijstroken.

B. Plusstroken bij Rozenburg
De verbinding van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreed van twee maal twee rijstroken naar twee maal drie. Op een deel van het traject is de derde, iets smallere rijstrook een zogenaamde ‘plusstrook’. Deze strook gaat alleen open bij grote drukte.De plusstrook komt langs de middenberm, aangezien er aan de rechterkant van de weg geen plaats voor is. Daar staan damwanden.

• Rozenburg richting Maasvlakte: extra rijstrook.
• Trentweg – Welplaatweg: extra plusstrook langs de middenberm
• Welplaatweg – Hartelkruis: weefstook in beide richtingen. Een weefstrook is een in- en uitvoegstrook ineen.
• Vanaf aansluiting Hartelkruis: parallelbanen in beide richtingen. Deze worden ook gebruikt als route voor gevaarlijke stoffen over de nieuwe Botlekbrug.

C. Nieuwe Botlekbrug
De Botlektunnel blijft bestaan, en er wordt een nieuwe Botlekbrug gebouwd. Een van de grootste hefbruggen in Europa. De brug wordt breder, zodat het scheepvaartverkeer van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Bovendien wordt hij hoger waardoor brug minder vaak open hoeft. Zo wordt het een volwaardig alternatief voor de tunnel.

Botlekbrug

D. Hoofd- en parallelbaan tussen Beneluxplein en Vaanplein
De verbinding van Spijkenisse naar Vaanplein wordt verbreed. In beide richtingen komen naast 3 rijstroken op de hoofdrijbaan 2 rijstroken op de parallelrijbaan. Het relatief grote aandeel havengerelateerd verkeer op de A15 krijgt hierdoor op de hoofdrijbaan de mogelijkheid om in een keer door te rijden van haven naar achterland en vice versa. Regionaal verkeer gebruikt de op- en afritten op de parallelbaan.

• Tussen Spijkenisse (aansluiting met het Hartelkruis) en knooppunt Vaanplein worden parallelrijbanen aangelegd.

E. Vaanplein en A29

Op het Vaanplein worden de verbindingswegen verruimd door de aanleg van nieuwe viaducten. Ook wordt op de A29 vanaf het Vaanplein in zuidelijke richting een rijstrook toegevoegd tot aan de afslag naar de Kilweg, zodat het verkeer hier beter en veiliger kan doorstromen. (bron. Rijkswaterstaat)

Filmpje>

A-lanes>