Masterplan tegen overstromingen Jakarta gepresenteerd

 

2 april 2014 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag in Jakarta het Nederlands-Indonesische hoogwaterbeschermingsplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) gepresenteerd. Ze maakte het plan vandaag bekend, samen met de Indonesische minister Djoko Kirmanto van Publieke Werken. Het masterplan biedt een langetermijnoplossing voor overstromingen in Noord-Jakarta en is de afgelopen jaren door de Nederlandse bedrijven Grontmij en Witteveen+Bos opgesteld. Het bevat een visie en praktische aanbevelingen om in 2025 de veiligheid te garanderen van 4 tot 5 miljoen inwoners van Jakarta.

De uitdagingen in Jakarta zijn indrukwekkend. Door grondwateronttrekkingen daalt de bodem zo’n 15 centimeter per jaar en komt een steeds groter deel van de stad onder zeeniveau. Hevige regenval in combinatie met achterstallig onderhoud van waterkeringen vergroot de kans op overstromingen. Toenemende verstedelijking leidt tot grote druk op de drinkwatervoorziening.
Indonesië deed in 2008 een beroep op Nederland om Jakarta tegen het water te helpen beschermen. Indonesische en Nederlandse deskundigen, zowel uit de publieke en private sector als van kennisinstellingen, hebben een kleine zes jaar naar het National Capital Integrated Coastal development (NCICD) Masterplan toegewerkt.

 

Schultz leidt van 30 maart tot en met 4 april een bedrijvenmissie naar Jakarta en Surabaya. Het bezoek is een vervolg op de missie naar Jakarta onder leiding van premier Rutte in november 2013 en heeft tot doel de bestaande samenwerking tussen beide landen op het gebied van watermanagement en havenontwikkeling te intensiveren.  Achttien Nederlandse bedrijven en organisaties uit de water- en havensector* reizen met de minister mee.

Meer op de site van het Ministerie van I&M>

…..en op de website van Grontmij>