(Foto: Rijkswaterstaat)

Marktconsultatie inkoop GWW Diensten (opvolgers SROK’s)

4 maart 2024 – Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe raamovereenkomsten voor GWW diensten; de opvolgers van de SROK’s. Op 28 maart 2024 organiseert Rijkswaterstaat een marktconsultatie om de inkoopkeuzes op hoofdlijnen te toetsen bij geïnteresseerde marktpartijen.
Op 11 oktober 2023 heeft Rijkswaterstaat een marktbijeenkomst gehouden om marktpartijen in een vroeg stadium te informeren. Naar aanleiding daarvan is de ‘verbeteropgave’ voor dit traject opgesteld, die in december 2023 gepubliceerd is op TenderNed.
De marktconsultatie op 28 maart 2024 heeft betrekking op de volgende disciplines: Projectbeheersing, Systeemgerichte Contractbeheersing, Integrale Veiligheid, generalistische Ingenieursdiensten (huidige SROK Planuitwerking en Contractvoorbereiding) en specialistische Ingenieursdiensten (huidige SROK Technisch Advies). Deze disciplines worden ook vanuit de gebruikers van Rijkswaterstaat vertegenwoordigd op de marktconsultatie.

De marktconsultatie bestaat uit een plenair deel en een interactief deel. Het plenaire deel is live en via MS Teams te volgen. Het interactieve deel is alleen live.). De marktconsultatie van 28 maart 2024 is bedoeld om de inkoopkeuzes op hoofdlijnen te toetsen bij geïnteresseerde marktpartijen.
Op 11 oktober 2023 heeft Rijkswaterstaat een marktbijeenkomst gehouden om marktpartijen in een vroeg stadium te informeren. Naar aanleiding daarvan is de ‘verbeteropgave’ voor dit traject opgesteld, die in december 2023 gepubliceerd is op TenderNed.
De marktconsultatie op 28 maart 2024 heeft betrekking op de volgende disciplines: Projectbeheersing, Systeemgerichte Contractbeheersing, Integrale Veiligheid, generalistische Ingenieursdiensten (huidige SROK Planuitwerking en Contractvoorbereiding) en specialistische Ingenieursdiensten (huidige SROK Technisch Advies). Deze disciplines worden ook vanuit de gebruikers van Rijkswaterstaat vertegenwoordigd op de marktconsultatie.

Meer (over deelname) bij Rijkswaterstaat>