Maatregelen Vollenhoventunnel (A28):  tunneldeel mogelijk door hoge grondwaterstand omhooggeduwd 

De Vollenhoventunnel in de A28 (Foto: Retouched/Rijswaterstaat)

12 januari 2024 – Een deel van de Vollenhoventunnel in de A28, ter hoogte van de Utrechtseweg in Zeist, is afgelopen week enkele millimeters omhooggekomen. Op dit moment is de aanname dat door de extreem hoge grondwaterstand een tunneldeel omhoog is gekomen. 
Deze extreem hoge waterstand werd veroorzaakt door de hevige regenval van de laatste maanden. Ook zijn mogelijk ankers in de paalfundering stuk. De komende dagen worden maatregelen getrom de situatie te stabiliseren. Dit zal mogelijk hinder opleveren. 
Om te voorkomen dat de tunneldelen in de A28 verder omhoog komen en om deze te stabiliseren, plaatst Rijkswaterstaat in de nacht van 12 op 13 januari 2024 op de vluchtstrook in beide richtingen een barrier. Begin volgende week worden hier als tegenwicht grote betonblokken achter geplaatst. Door het gewicht hiervan worden de tunneldelen gestabiliseerd.  
Door deze maatregel zal ter hoogte van de Vollenhoventunnel in de A28 de vluchtstrook voor een deel ontbreken. Ter hoogte van de barrier zal de snelheid verlaagd worden van 100 naar 90 km/h. Als de betonblokken zijn geplaatst volgt direct onderzoek of meer aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 
In december 2023 is een monitoringssysteem aangebracht in en op de tunnelbak. Met het monitoringsysteem kan de tunnelconstructie 24 uur per dag in de gaten worden gehouden, zodat bij afwijkingen ten opzichte van de normale situatie direct ingegrepen kan worden. Hierdoor kan een probleemsituatie zoals bij de Prinses Margriettunnel is ontstaan worden voorkomen. 
 

 
Meer bij Rijkswaterstaat>