Maastunnel weer open

Na twee jaar werkzaamheden is op 19 augustus 2019 de Maastunnel weer open voor autoverkeer.
In de zomer van 2017 startte een grootscheepse renovatie van de oudste verkeerstunnel van ons land. Vanaf 3 juli 2017 was de tunnel om die reden gedurende ruim twee jaar (tot 18 augustus 2019) voor het verkeer van noord naar zuid gesloten. In het eerste jaar wordt de westelijke buis onder handen genomen, in het tweede jaar de oostelijke buis. Op sommige dagen wordt de tunnel in beide richtingen gesloten. De fiets- en voetgangerstunnel bleef geopend tot september 2019, in het jaar daarna wordt ook deze tunnelbuis gerenoveerd.
De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en was toe aan groot onderhoud. Dit omdat in de ondervloer betonrot was geconstateerd. Verder is het wegdek vervangen, evenals een deel van de gele wandtegels. Ook zijn de veiligheidssystemen geschikt gemaakt voor de huidige veiligheidsnormen.
Op zaterdag 5 oktober wordt de Maastunnel door de bouwhelden officieel overgedragen aan Rotterdam. Maar niet voordat geïnteresseerden het resultaat met eigen ogen hebben kunnen zien. Tijdens de opening kunnen bezoekers door de gerenoveerde autobuizen lopen, vragen stellen aan de bouwhelden en meer te weten komen over de historie van de tunnel. Daarnaast zijn er deze dag bijzondere optredens, een expositie en odes aan de Maastunnel.
In december 2019 start de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel. Deze renovatie duurt elf maanden.

Meer op www.maastunnel.nl>