Lokale samenwerking voor onderhoud en beheer van uiterwaarden langs de Maas

31 juli 2023 – Collectief Rivierenland gaat agrarisch natuurbeheer uitvoeren op graslandpercelen in de Gelderse uiterwaarden langs de Maas. Op deze manier wordt de kennis van de omgeving mét lokale agrarische ondernemers optimaal benut voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden.
Op 19 juli 2023 hebben Collectief Rivierenland en aannemerscombinatie Maaskracht die werkt in opdracht van Rijkswaterstaat hiervoor de samenwerkingsovereenkomst getekend.
Goed uiterwaardenbeheer is belangrijk voor een veilige afvoer van hoogwater en voor de versterking van de natuur. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met anderen maatregelen om het dichtgroeien van de uiterwaarden te voorkomen. Een van die maatregelen is het regelmatig begrazen en maaien van graslandpercelen. Maaskracht heeft hier met Collectief Rivierenland afspraken over gemaakt. Het uitgekiende begrazingsbeheer is gericht op het ontwikkelen van soortenrijke graslanden, zoals stroomdalgraslanden, kruiden- en faunarijk hooiland en glanshaverhooiland.
Rijkswaterstaat heeft het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden van de IJssel, Rijntakken en Maas georganiseerd via het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU). Maaskracht is de combinatie die het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden langs de Maas uitvoert.

Maaskracht Uiterwaardenbeheer Maaskracht is een krachtenbundeling van de familiebedrijven Aannemersbedrijf Van Wijlen, Aannemersbedrijf M.J. Smits en Van de Wetering Infra, ondersteund door Tenders & Projects.

Meer bij Rijkswaterstaat>

Foto: Uiterwaardenbeheer langs de Maas (Foto: Rijkswaterstaat)