De Leidsche RijntunnelLeidsche Rijntunnel

 

De Leidsche Rijntunnel is een verkeerstunnel die de A2 onder de (toekomstige) bebouwing van Leidsche Rijn Centrum in de gemeente Utrecht door voert. De tunnel is over de gehele lengte boven het oorspronkelijke maaiveld aangelegd.
De overdekte snelweg is hier nodig omdat de gemeente Utrecht het centrum van Leidsche Rijn zo dicht mogelijk bij de bestaande stad wilde leggen, terwijl Rijkswaterstaat bij de verbreding van de A2 (naar 2×5 rijstroken) binnen de wettelijke geluids- en luchteisen moest blijven. Door de tunnel kan de nieuwe stadswijk over de snelweg heen aangelegd worden en wordt barrièrewerking voorkomen. Boven de tunnel komen een winkelgebied en een park.

De Leidsche Rijntunnel is 1.650 meter lang, en is hiermee de op één na langste landtunnel van Nederland. De tunnel heeft een parallelstructuur met 2×3 doorgaande en 2×2 parallelstroken voor lokaal verkeer. Dit sluit aan op de 2×5 rijstroken tussen het knooppunt Holendrecht en Maarssen, en de 2×4 rijstroken op de A2 ten zuiden van het knooppunt Oudenrijn. De tunnel ligt ter hoogte van de Vinexwijk Leidsche Rijn, iets ten westen van het tracé van de oude A2 en parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal, een van de drukste kanalen ter wereld.

De bouw startte in 2007 en had in 2010 klaar moeten zijn. De planning werd wat bouw betreft gehaald, maar door problemen met de besturingssystemen moest de openstelling circa twee jaar uitgesteld worden. In 2010 ontstond er openlijk discussie tussen de bouwer, Rijkswaterstaat, de toenmalige minister Camiel Eurlings en burgemeester Wolfsen van Utrecht over de veiligheidsproblemen.

‘Goed is goed genoeg’, zei de minister  van Verkeer en Waterstaat september 2010 in de Tweede Kamer over de problemen bij Leidsche Rijn. Volgens Eurlings zat het in de complexiteit van de ‘systemen’. ‘Nog beter, betekent heel vaak disproportionele ellende in de oplevering’, zei de minister.  Maar waarom waren die systemen eigenlijk zo complex? Is de wetgeving dan te streng? Of luidt Leidsche Rijn een nieuwe fase in binnen de tunnelbouw? (Civiele Techniek 8 2010).
In ieder geval leidde de discussie tot een andere, minder complexe visie op tunnelveiligheid.
Begin februari 2012 werd dan eindelijk de meest westelijke buis van de Leidsche Rijntunnel in gebruik genomen. De andere buizen volgden één voor één in het laatste weekend van februari, in april en in juni 2012. De officiële opening minister Melanie Schultz van Haegen vond plaats op 2 juli 2012.

Civiele Techniek nummer 8 2010 over Tunnelveiligheid na ‘Leidsche Rijn’ (pdf)>