LEAB in Middelburg

20 mei 2014 – BAM asfalteert later deze week de Oostperkweg in Middelburg met het energiezuinige Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). De gemeente Middelburg, opdrachtgever voor de nieuwe ontsluitingsweg, past het innovatieve asfalt dit jaar in twee projecten van BAM voor het eerst toe. Door de productie van het asfalt tegen beduidend lagere temperaturen, 100 °C in plaats van 170 °C, wordt volgens de producent een besparing behaald van van ruim dertig procent op CO2-uitstoot en energiegebruik.
BAM heeft de afgelopen jaren in een toenemend aantal projecten LEAB met succes toegepast, zowel in rijks-, provincie- als gemeentewegen. Recentelijk heeft Rijkswaterstaat formeel ingestemd met de toepassing van LEAB als gelijkwaardig alternatief voor conventionele asfaltmengsels.

Bron: BAM>

In Civiele Techniek nummer 4 van dit jaar (die op 22 mei verschijnt) een uitgebreid artikel over LEAB.