Langste zelfsluitende waterkering ter wereld getest in Deltagoot

(Foto: Deltares)

8 februari 2024 – In de Deltagoot van Deltares is deze week een golftest uitgevoerd om de sterkte van een zelfsluitende waterkering, die langs de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen gebouwd gaat worden, te onderzoeken. De zelfsluitende waterkering zit verborgen onder de grond en komt alleen omhoog bij hoogwater. De testen verliepen positief en dat betekent dat deze innovatie klaar is om Antwerpen te beschermen tegen overstromingen door stormtij op de Schelde.

In het kader van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen door stormtij, renoveert en stabiliseert De Vlaamse Waterweg nv al enkele jaren stelselmatig de historische kaaimuur langs de Schelde in Antwerpen. Deze kaaimuur is op sommige plaatsen tot 120 jaar oud en is toe aan stabilisatie of vernieuwing. Ook de huidige waterkeringsconstructie, een betonnen muur van 1,35 meter hoog die bij stormtij de stad beschermt als de Schelde boven de blauwe steen uitkomt, is aan vernieuwing toe. De waterkering moet, onder meer door de zeespiegelstijging, 90 cm verhoogd worden.

Deltares experts hebben van de Antwerpse zelfsluitende waterkering een stuk van 5 meter lang ingebouwd in de Deltagoot. De Deltagoot, een unieke onderzoeksfaciliteit van 300 m lang, 5 m breed en 9,5 m diep, is hiervoor bij uitstek geschikt omdat de kering daarin op ware grootte onderzocht kan worden. De belastingen op de keringen kunnen hiermee ook op ware grootte optreden.

Er zijn verschillende typen testen uitgevoerd. Zo is er is gekeken of de zelfsluitende kering tijdens opeenvolgende getijdecyclussen goed omhoog en omlaag ging. Ook is gemeten hoeveel water langs de afdichtende rubbers kwam. En grote belastingen werden op de kering losgelaten in de vorm van grote golven gedurende enkele uren en een honderden kilo’s zwaar voorwerp, dat tegen de kering werd geslingerd.

Het sluitstuk van de testen was de golftest waarbij golven vergelijkbaar met een noordwesterstorm op de Schelde werden gelanceerd richting de waterkeringsmuur. De kering presteerde op alle punten goed.

De zelfsluitende waterkering zal enkel bij stormtij omhoog komen. Zo blijft het uitzicht op de Schelde gevrijwaard en de openbare ruimte toegankelijk. Het wordt de langste zelfsluitende waterkering ter wereld. Deze waterkering is een Vlaamse technologie en zal worden gebouwd door Aggéres. Naar verwachting is het in 2028 gereed.

Meer bij Deltares>