Langdurige spoorwerkzaamheden in Duitsland

Om de Betuweroute beter aan te laten sluiten op het Duitse spoor zullen er in de komende jaren langdurige werkzaamheden aan Duitse zijde plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor het spoorgoederenvervoer in Nederland. Tussen november 2024 en mei 2026 zullen goederentreinen omgeleid worden omdat de Betuweroute minder, en op sommige momenten zelfs helemaal niet te gebruiken is.
De Betuweroute is een belangrijke verbinding tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland. Er rijden steeds meer goederentreinen over dit spoor. Deze handelsroute kan volgens ProRail beter worden. Het spoorgoederenvervoer is namelijk een van de meest duurzame manieren om goederen te vervoeren. De CO2-uitstoot is beperkt en een goederentrein vervangt al snel zo’n 56 vrachtwagens. Vervoer per spoor scheelt dus files op de weg.
Al tijdens de aanleg van de Betuweroute was bekend dat de aansluiting met het Duitse spoor verbeterd kon worden. Om dat te doen werkt Duitsland sinds 2015 aan die aansluiting. Sinds die tijd zijn er geregeld periodes waarin de Betuweroute niet of beperkt beschikbaar is. Nu volgt ook weer zo’n periode. Met name in de periode van november 2024 tot en met mei 2026 zullen omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden en is de Betuweroute minder of niet beschikbaar.

Binnen die periode van anderhalf jaar zal het tracé tussen Emmerich en Oberhausen in totaal ruim twintig weken zelfs geheel gesloten zijn. Er is dan geen treinverkeer mogelijk. Tijdens het grootste gedeelte van de buitendienststelling van anderhalf jaar blijft treinverkeer via de Betuweroute mogelijk.

Spoorgoederenvervoer is volgens ProRail duurzame wijze van vervoer en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstelling. De sector heeft de ambitie om te groeien van 40 miljoen ton goederen in 2020 naar 60 miljoen ton goederen in 2030. Uiteindelijk worden alle grensovergangen dus intensiever gebruikt.
Op het moment dat er nog wel enig goederenvervoer over de Betuweroute kan rijden zullen er vijf à tien extra treinen per dag over de Bad-Bentheimroute rijden. Op het moment dat er op de Betuweroute helemaal geen treinen kunnen rijden zullen er 15 à 20 extra treinen over dit traject rijden. Het is de verwachting dat over de Brabantroute zowel bij een enkelsporige als een dubbelsporige buitendienststelling ongeveer 25 extra treinen per 24 uur rijden.

De werkzaamheden aan de Duitse kant betreffen een groot project tussen de grens bij Zevenaar en Oberhausen, waarbij een derde spoor aan het bestaande 70 kilometer lange tracé wordt toegevoegd en tegelijkertijd geluidsbescherming, stations en overwegen worden aangepakt. De Duitse infrabeheerder DB Netz kan verschillende werkzaamheden versneld uitvoeren. Een van de belangrijkste deelprojecten betreft de bouw van spoorbruggen op het tracé tussen Wesel en Friedrichsfeld. Wanneer alle werkzaamheden aan de Duitse zijde zijn afgerond is nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie.

Foto: De Betuweroute is een belangrijke verbinding tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland (Foto: ProRail)

Meer bij ProRail>