Landwaarts verplaatsen van de kustlijn is serieuze optie

Foto: Rijkswaterstaat ruimte voor de rivier

De stijging van de zeespiegel zal ernstige gevolgen hebben voor mensen die in laaggelegen kustgebieden wonen. Landwaarts verplaatsen wordt meestal alleen als laatste redmiddel genoemd. In het wetenschappelijk tijdschrift ‘Science’ pleiten onderzoekers voor het verkennen van adaptatiepaden bestaande uit een reeks maatregelen inclusief het ‘gepland landwaarts verplaatsen’. Volgens de onderzoekers van Deltares, de Universiteit Utrecht, het New Zealand Climate Change Research Institute aan de Victoria University of Wellington en het Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDR) in Parijs is dit nu nodig om steden aan de kust op een goede manier te kunnen aanpassen aan de stijgende zeespiegel.

De onderzoekers vinden dat naast maatregelen tegen het stijgende zeewater, zoals bescherming en aanpassing van gebouwen (bijv. drijvend of verhoogd), ook serieus gekeken moet worden naar de mogelijkheden om meer ruimte te geven aan het water en gemeenschappen landinwaarts te verplaatsen. Ze beschrijven dat de andere maatregelen steeds minder effectief en moeilijker uitvoerbaar worden, naarmate het water verder gaat stijgen. Helemaal in combinatie met andere klimaat gerelateerde effecten, zoals de toename van extreem weer, hogere rivierafvoeren, en een stijging van de wereldbevolking.
Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is om gemeenschappen landwaarts te verplaatsen, schrijven de wetenschappers. Mensen zijn vaak gehecht aan hun woonplaats, de kosten zullen hoog zijn, er is gebrek aan kennis over risico’s en hoe verplaatsen kan worden uitgevoerd. Bovendien is er vaak weerstand vanuit de politiek.
Het landinwaarts verplaatsen is niet iets wat je in een keer kunt doen, zo schrijven de onderzoekers. Het is een heel proces. Zo noemen ze acties als het betrekken van bewoners, het beoordelen van de risico’s op overstromingen, het verplaatsen zelf, schadevergoeding betalen aan bewoners en herbestemming van gebieden. Ze onderscheiden drie algemene stadia: de voorbereiding, het verplaatsen zelf en het opruimen .
Volgens de onderzoekers is het hoe dan ook belangrijk om nu een planning maken. Op die manier kunnen overstromingen in kustregio’s worden verminderd en kan ervoor worden gezorgd dat investeringen in bouwprojecten niet voor niets worden gedaan.

Meer bij Deltares>