Lancering Nationale Bruggenbank

Op 11 maart 2021 werd tijdens de Bruggendag de Nationale Bruggenbank gelanceerd. Dit is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomen. De Nationale Bruggenbank is een initiatief vanuit AmRoR, een samenwerkingsalliantie tussen Rijkswaterstaat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam. Het beheer van de Nationale Bruggenbank ligt bij de Bruggenstichting.
Brugbeheerders beschikken over alle informatie van de verschillende bruggen die zij in beheer hebben. Om die reden weten zij goed wanneer bruggen beschikbaar komen voor hergebruik en welk type brug zij zelf nodig hebben op een specifieke locatie. Belangrijk is dus dat deze kennis en informatie bij elkaar kan komen op een centrale plek: de Nationale Bruggenbank.

Hergebruik is een belangrijke pijler voor een klimaatneutrale en circulaire infrasector. Een digitaal platform waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden, is dan een eerste onmisbare stap.
Hergebruik van bruggen is een complex. Daarom is op initiatief van AmRoR een Handreiking Hergebruik Bruggen opgesteld, die inzichtelijk maakt welke stappen nodig zijn en waar je aan moet denken bij hergebruik van een brug. Denk hierbij aan juridische aspecten zoals het eigendom en aansprakelijkheid bij hergebruik. Ook belangrijk zijn het transport en regelen van opslag van een brug. Daarnaast is de landschappelijke inpassing voor de omgeving belangrijk. Al dit soort onderwerpen komen in de handreiking aan bod.

Meer bij Rijkswaterstaat>