Lancering International Panel for Deltas and Coastal Areas

23 maart 2023 – Tijdens de UN 2023 Water Conference is het Nederlandse initiatief International Panel for Deltas and Coastal Areas (IPDC) officieel gelanceerd. Dit is een samenwerking tussen landen, kennisinstellingen en financiële instanties, die gefocust zijn op water en klimaatverandering. Doel van het samenwerkingsverband is dat landen zich beter gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Via het IPDC kan er tegelijkertijd met meerdere partijen kennis worden uitgewisseld.

Het IPDC helpt aangesloten landen met het opstellen van concrete klimaatadaptatie-adviezen. Doel is dat de wetenschappelijke kennis over water en klimaat door de samenwerking wordt vergroot, en dat er op basis daarvan adviezen op maat kunnen worden gegeven aan de landen die daarom vragen.

In maart 2024 wordt de eerste IPDC-conferentie georganiseerd. Hier wordt gekeken of de aangesloten landen op schema liggen voor wat betreft klimaatadaptatie. Klimaatonderzoeken zoals het IPCC-rapport focussen vaak op wat toekomstige scenario’s zijn, maar geven geen aanbeveling over wat landen nu moeten doen. Die vraag wil het IPDC beantwoorden voor de landen die daar hulp bij vragen.
Door de lancering van het IPDC kan er volgens de betrokken partijen tegelijkertijd met meerdere instanties kennis worden uitgewisseld om problemen op het gebied van water en klimaat aan te pakken. Nederland heeft een secretariaat aangesteld en via investeringsbanken zijn er middelen beschikbaar.
Het secretariaat is gehuisvest in het kantoor van Deltares en is bemand met experts van Deltares, het Global Center on Adaptation (GCA) en de Delta Alliance. Aansturing vindt plaats via een stuurgroep met vertegenwoordigers van Deltares, het GCA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse watergezant. Veel partijen dus die samen een stormvloed aan kennis hebben om de wereld te ondersteunen in hun aanpak van het veranderende klimaat.

Foto: Deltares

Meer bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat>