Laatste stukje nieuwe N201 geopend

16 mei 2014 – Met een ritje in een Tesla en een toespraak ónder de rivier de Amstel bij Amstelhoek openden minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Mobiliteit van Noord-Holland Elisabeth Post het laatste stukje van de vernieuwde provinciale weg N201. Aan de vernieuwing is jarenlang gewerkt.
De N201 loopt van Hilversum via onder meer Vinkeveen, Uithoorn Aalsmeer en Hoofddorp naar Heemstede, en vandaar naar Zandvoort. Het is een belangrijke schakel voor vrachtverkeer van de bloemenveiling Aalsmeer en de bedrijven rondom Schiphol naar de snelwegen A2, A4 en A9. Veel van dat verkeer liep door de dorpskernen van Uithoorn en Aalsmeer. Dat zorgde voor veel oponthoud en overlast. De provincie Noord-Holland heeft de knelpunten aangepakt, samen met de betrokken gemeenten, de bloemenveiling in Aalsmeer en Schiphol. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu is partner in het zogeheten Masterplan 201+.

Tussen Hoofddorp en de Amstel bij Uithoorn is de weg deels verbreed;  de weg is omgeleid om de dorpen Aalsmeer en Uithoorn heen; de aansluitingen op de snelwegen A9 en A4 zijn verbeterd en onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer is een aquaduct aangelegd: de Waterwolf. Ten slotte is bij Amstelhoek is nu het laatste stukje van de omlegging geopend: een aquaduct onder de Amstel, dat tevens dienst doet als waterkering.
Kosten van het totale project: € 638 miljoen.

Bron: Ministerie van I&M>

Minister Schultz van Haegen (links) en gedeputeerde Post openen het laatste stuk van de omgelegde N201