Laatste onderwaterbetonstort Rottemerentunnel A16 Rotterdam

Op 6 september is de onderwaterbetonstort van de vloer van de 2,2 km lange Rottemerentunnel in de A16 bij Rotterdam afgerond. In totaal is de afgelopen anderhalf jaar ruim 122.400 m³ beton gestort, verdeeld over 33 bouwkuipen. Het grootste deel van de onderwaterbetonvloer van de 2,2 km lange tunnel is gewapend, iets dat volgens de betrokken partijen nog niet eerder op deze schaal is vertoond.

Gewapend onderwaterbeton heeft voordelen. Zo zijn er veel minder kilo’s damwanden en minder heipalen en beton nodig en hoeft er minder grond te worden afgegraven. Er is ongeveer de helft minder aan beton nodig, omdat de werkvloer ook meteen de constructievloer is. Dat is beter voor het milieu en in tijden van grondstof schaarste een prettige bijkomstigheid. Bovendien zijn er minder logistieke bewegingen voor de aan- en afvoer van materiaal nodig geweest.

Bovendien hoefde er tijdens het uitgraven van de bouwputten geen grondwater uit de omgeving te worden onttrokken. Na het inbrengen van damwanden werden de bouwkuipen gevuld met (oppervlakte)water. Daarna werden onder water de vloeren gemaakt en zodra deze uitgehard en waterdicht waren, het water weggepompt om droog verder te kunnen werken.

De A16 Rotterdam wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door De Groene Boog, een combinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord, TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis, Rebel en John Laing. Partners Disa International, Buig Centrale Steenbergen, Faber en Dyckerhoff Basal zetten hun specifieke kennis en kunde in bij de succesvolle onderwaterbetonstorts voor de vloer van de Rottemerentunnel.

Foto: Dura Vermeer

Rijkswaterstaat>