Laatste fundatie voor Borssele III & IV geplaatst

Van Oord’s Offshore installatieschip Aeolus heeft de installatie van de 77 fundaties voor windpark Borssele III & IV met succes afgerond. Binnenkort start de installatie van de windturbines van 9,5 megawatt (MW) die door MHI Vestas worden geleverd. Als Balance of Plant-aannemer is Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, inkoop, bouw en installatie van de fundaties en de verbindingskabels.
Voor Borssele III & IV betekent de installatie van de 77 fundaties een belangrijke mijlpaal. De werkzaamheden zijn binnen de geplande zes maanden uitgevoerd. Ondanks de extra voorzorgsmaatregelen, om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen in verband met het coronavirus, kan het project worden voortgezet.
Windpark Borssele III & IV wordt 22 kilometer uit de kust van Zeeland gerealiseerd en wordt een van de grootste Nederlandse windparken op zee. Borssele III & IV heeft straks een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW en levert daarmee voldoende stroom voor ongeveer 825.000 Nederlandse huishoudens. Het windpark maakt onderdeel uit van de ‘Routekaart windenergie op zee’ van de Nederlandse overheid, waarin staat aangegeven in welke gebieden van de Noordzee offshore windparken mogen komen.

Eind december 2016 won het consortium Blauwwind de aanbesteding voor de bouw van offshore windpark Borssele III & IV. Blauwwind bestaat uit Partners Group (45 procent), Shell (20 procent), DGE (15 procent), Eneco Groep (10 procent) en Van Oord (10 procent). Het consortium heeft stroomafnameovereenkomsten gesloten met Shell en de Eneco Groep, waarin is vastgelegd dat zij allebei gedurende vijftien jaar 50 procent van de opgewekte energie zullen afnemen.

Van Oord>