Laatste fases project IJsseluiterwaarden Olst gegund

25 juli 2013 – De uitvoering van de laatste fases van het project IJsseluiterwaarden Olst zal zo min mogelijk hinder geven voor de omwonenden. Dienst Landelijk Gebied (DLG) stelde dat als een belangrijke voorwaarde bij de keuze van een geschikte aannemer. Het omvangrijke werk is gegund aan aannemerscombinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort.
Het contract met de aannemer werd op 25 juli door alle betrokken partijen ondertekend. De gekozen aannemer scoorde hoge ogen omdat hij beschikt over een grondpomp. Hij pompt de te ontgraven grond door een leiding. Hierdoor hoeft hij die niet met vrachtwagens te vervoeren. De grond die bij de uitvoering rond de buurtschap Fortmond vrijkomt, kan in een nabijgelegen zandplas worden geborgen. Er wordt bij het geplande werk zo’n 1,1 miljoen m3 grond verzet. Naar verwachting zullen in het najaar de eerste voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden.
Het nu geplande herinrichtingswerk bestaat onder andere uit de aanleg van een aantal nevengeulen in de uiterwaarden. Over de nieuwe geul bij de buurtschap Fortmond komt een 100 meter lange fiets- en voetgangersbrug. Dit is mogelijk door financiering van de provincie Overijssel. In het informatiecentrum IJssel in Den Nul komt een permanente expositie over het werk.
Het project IJsseluiterwaarden Olst wordt uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de Rivier. in 2015 moet in de IJssel op deze plek een waterstandsdaling zijn bereikt van ruimt zeven centimeter. Dat is nodig om de veiligheid bij hoogwater te vergroten. Daarnaast wordt er nieuwe natuur ontwikkeld en komt er meer ruimte voor recreatie.

IJsseluiterwaarden Olst is een samenwerkingsproject van de provincie Overijssel, DLG, het ministerie van Economische Zaken, Staatsbosbeheer, de gemeente Olst-Wijhe en Rijkswaterstaat. DLG coördineert de uitvoering van het project en zorgt tevens voor de aankoop van de gronden.

Bron: Van Hattum & Blankevoort>