Laatste caisson stormvloedkering Venetië afgezonken

28 augustus 2014 – Strukton Immersion Projects heeft op 27 augustus de laatste van de acht betonnen caissons, als onderdeel van de stormvloedkering bij Venetië, succesvol afgezonken. Met het afzinken van dit laatste caisson is de fundering van de stormvloedkering gereed. De volgende stap is het plaatsen van de beweegbare vloeddeuren.

Strukton heeft de elementen, van elk 60 meter lang en 46 meter breed en 10 meter hoog, ingevaren ter hoogte van Chioggia, bij de lagune van Venetië. Daar zijn ze ter plekke afgezonken. Op zaterdag 7 juni werd gestart met het eerste element.
De acht enorme caissons zijn in 2012 en 2013 gebouwd in een bouwdok. Na de bouw is het bouwdok onder water gezet. Daar lagen de caissons te wachten voor het opdrijven, transporteren en afzinken. Sleepboten hebben elk betonnen gevaarte van 21.000.000 kilo naar de ingang van de lagune gevaren.
Chioggia heeft een zeer grote vissersvloot, waardoor de afsluiting van de inham zo kort mogelijk moest duren. Elke afsluiting mocht 24 uur duren. Ook moest bij de afzinkoperatie rekening worden gehouden met de grote stroomsnelheden; als gevolg van eb en vloed stroomt het water van de lagune twee keer per dag door de opening van de inham. Daarnaast moest ook bij golven tot 75 cm worden afgezonken.
De stormvloedkering wordt aangelegd bij de drie ingangen van de lagune: bij de plaatsen Lido, Malamocco en Chioggia. De stormvloedkering bestaat uit een systeem van caissons waarin beweegbare vloeddeuren worden geplaatst. Het systeem wordt alleen gesloten bij extreem hoog water, vergelijkbaar met de Maeslantkering in Nederland.
De verwachting is dat de stormvloedkering in 2017 officieel in gebruik wordt genomen.

Bron: Strukton>