Kustonderhoud Domburg en Westkapelse Zeedijk

Om de Noordzeekust van gemeente Veere op zijn plaats te houden, voert Rijkswaterstaat vanaf medio februari 2019 kustonderhoud uit. Bij Domburg en de Westkapelse Zeedijk spuiten baggerschepen in totaal 1,1 miljoen m3 zand op het strand.
Op ongeveer 10 km uit de kust zuigt een sleephopperzuiger zand op van de zeebodem. Het schip vaart vervolgens naar de kust en perst het zand via een pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen het zand over het strand en de wind zorgt voor de verdere verstuiving in het kustgebied. Een deel komt terecht in de duinen. Zo wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats. In 2017 is zand op de zeebodem voor de kust bij Domburg en Westkapelle aangebracht. Rijkswaterstaat onderzoekt hiermee of dit de levensduur van het aangebrachte zand op het strand verlengt.

RWS>