‘Kustmoerassen verhogen mee bij opwarming klimaat’

24 februari 2016 – Natuurlijke wetlands blijken zich erg efficiënt aan te passen door mee te groeien met het stijgende zeepeil.  Dat stellen Prof. Stijn Temmerman (UAntwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) en collega’s in het tijdschrift Nature Climate Change.
Dat de zeespiegel door de opwarming van het klimaat steeds sneller aan het stijgen is, daar zijn alle wetenschappers het over eens. Kustmoerassen zoals de bekende Nederlandse waddengebieden, maar ook schorren en mangroven, dreigen daardoor te verdwijnen. Eerdere studies schatten dat wereldwijd 20 tot 50 procent van die waardevolle gebieden het einde van de 21ste eeuw niet zullen halen.
Kustmoeras

Een nieuwe studie van Temmerman en collega’s toont nu aan dat die wetlands over een zeer efficiënt mechanisme beschikken. Dat stelt kustmoerassen in staat mee te groeien met de almaar snellere zeespiegelstijging. De getijden voeren slib en zand aan, en plantenresten stapelen zich op, wat voor een verhoging van de kustmoerassen zorgt. De onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen  stelden nu vast dat die ophoging versnelt wanneer de zeespiegel sneller stijgt.

Het bijzondere van de studie is volgens de UAntwerpen dat gegevens van meer dan 170 locaties verspreid over de hele wereld zijn samengebracht. Temmerman concludeert daaruit dat slechts 5 procent van de kustmoerassen bedreigd wordt. Eén kustmoeras op twintig loopt volgens hem dus het risico om te verdwijnen. Dat is beduidend minder dan de 20 tot 50 procent die in vroegere studies wordt genoemd. Niet de zeespiegelstijging, maar menselijke ingrepen vormen volgens Temmerman het grootste gevaar voor deze gebieden. Zoals de bouw van dammen, wat de aanvoer van slib belemmert.

Bron: Universiteit van Antwerpen>
 
Zie ook nature.com>