Aanleg kunstrif Markermeer

28 maart 2013 – In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het consortium van Anome Projects en Boskalis een kunstrif aangelegd in het Markermeer. Het kunstrif, dat bestaat uit haken van biocomposiet, is een proef waarmee gekeken wordt hoe de ecologische waterkwaliteit van het Markermeer verbeterd kan worden. In november 2012 is de basis voor het kunstrif aangelegd. Afgelopen week is de aanleg voltooid en is op de basis een toplaag met biocomposiethaken aangebracht. De proef loopt tot eind 2014.

De proef met het kunstrif is onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ). Hierin onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbeteren. Om de waterkwaliteit te verbeteren is het nodig dat het slibgehalte in sommige delen van het meer afneemt. Een mogelijke maatregel is de aanleg van luwtestructuren, zoals het kunstrif met haakjes van biocomposiet. Het kunstrif remt golven en waterstromingen en draagt zo bij aan het helderder maken van het slibrijke Markermeer. Achter het rif ontstaat een luwtegebied waar vogels kunnen rusten en eten. Verder biedt het kunstrif beschutting aan jonge vis.
Het kunstrif is ongeveer 75 x 15 meter en bestaat in totaal uit circa 65.000 haken van biocomposiet en ligt deels boven water  ten zuiden van de Houtribdijk net voor de andere vooroeverdammen op het Enkhuizerzand.

Bron: Rijkswaterstaat

Meer op de site van Anome Projects>