Kreekraksluizen krijgen afstandbediening

13 februari 2015 – Rijkswaterstaat gaat de Kreekraksluizen geschikt maken voor bedienen op afstand. De Kreekraksluizen worden de eerste grote sluizen in Nederland die straks met moderne techniek op afstand worden bediend vanuit een nautische centrale. Voor de Oostkolk wordt de nieuwe besturing en begeleiding in maart geïnstalleerd en getest. De Westkolk volgt in mei.

Het ombouwen van de bedieningsinstallatie en het besturingssysteem bij de Kreekraksluizen maken onderdeel uit van het project ‘Modernisering Objectbediening Zeeland’ (MOBZ). Dit is een pilotproject van Rijkswaterstaat waarbij in de praktijk uitgewerkt wordt hoe Zeeuwse bruggen en sluizen op afstand bediend kunnen worden. Naast de invoering van bediening op afstand omvat het project ook groot onderhoud van de sluizen in Zeeland.
Door moderne camera’s op hoge masten hebben de bedienaars in de Nautische Centrales straks een optimaal beeld van wat er in en voor de sluis gebeurt. Inmiddels worden vier recreatiesluizen op afstand bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans.

Bron: Rijkswaterstaat>