Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend

21 april 2023 – Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is op 21 april officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Bodemdalingsexperts van over de hele wereld kwamen een week lang bij elkaar om te praten over de laatste inzichten en methodes op het gebied van bodemdaling. De laatste dag vond plaats in Gouda en stond in het teken van wetenschap en beleid bij elkaar brengen.
De internationale top en bestuurders wisselden praktijkervaringen uit en gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor landelijk en stedelijk gebied. Veel laaggelegen gebieden in de wereld hebben te maken met bodemdaling. Op de vrijdag in Gouda hebben is de situatie en aanpak in drie wereldsteden (Venetië, Shanghai en Houston) vergeleken met de situatie en aanpak in Nederland. Experts van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en betrokken partners belichtten de problematiek en aanpak in Nederland.
Kenniscentrum Bodemdalingen en Funderingen in sinds eind vorig jaar gevestigd in Arti Legi aan de Markt in Gouda. Daarmee heeft het prachtige gebouw een mooie functie gekregen. Dit nationale Kenniscentrum is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en de overheden die actief zijn op deze onderwerpen.

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving nemen steeds verder toe. Een miljoen woningeigenaren kan te maken krijgen met funderingsproblemen, overheden krijgen te maken met stijgende kosten voor onderhoud aan de infrastructuur en bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt al hard gewerkt aan oplossingen voor deze problemen, maar deze kennis bereikt nog onvoldoende mensen. Daarom is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht. De thema’s van het Kenniscentrum zijn onmisbaar en ondersteunend voor de realisatie en versnelling van diverse Rijksprogramma’s zoals de opgaven rondom woningbouw, klimaatverandering en energietransitie.

Foto: Deltares

Meer bij Deltares>