Kaumera: grondstof uit afvalwater

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden op woensdag 2 oktober 2019 de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. In Zutphen is op 2 oktober de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend, die deze grondstof gaat produceren. Die in Epe wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft in Zutphen 20- 35 procent minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Mede daardoor vermindert het energiegebruik met 30-80 procent (afhankelijk van de toepassing) en de CO2 uitstoot met 113 ton per jaar.
De lancering van Kaumera is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft.
Van de opgedane kennis en ervaringen van deze innovatie profiteren alle Nederlandse waterschappen. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld en zodoende de kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.
Kaumera is volgens de betrokken partijen een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen en het is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen.

Meer bij Kaumera>