Westlandse kasdaken vangen overtollig regenwater op

 

19 april 2013 – Kunnen kasdaken ingezet worden als waterberging om de kans op wateroverlast te verkleinen? Het klinkt als fictie, maar het is realiteit. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland testen vanaf 19 april in de Demo-kwekerij in Honselersdijk een bijzondere manier om wateroverlast in de toekomst te verminderen. Het idee van de waterbergende kasdaken is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV.
Het idee is simpel: voor de goot van de kas worden schotjes met een klein gaatje geplaatst. Daardoor houden de glazen daken tijdelijk het water vast en stroomt het water langzaam naar de sloot of het bassin. Door het langzaam afvoeren van regenwater stijgt het water in de sloot minder snel zodat die niet buiten zijn oevers treedt.

De vele bebouwing in het Westland zorgt ervoor dat regenwater bij hevige buien soms te snel naar de sloot stroomt en niet snel genoeg weggepompt kan worden. Naast het inzetten van reguliere oplossingen zoals, het verbreden van sloten en vaarten, worden ook mogelijkheden op het perceel van tuinders bekeken. Om zoveel mogelijk glasareaal te behouden, zoeken gemeente, hoogheemraadschap, kennisinstituten en de glastuinbouwsector buiten de gebaande paden naar oplossingen om de kans op wateroverlast te beperken.

Voor de proef in de Demo-kwekerij in Honselersdijk zijn naast allerlei meetapparatuur ook camera’s geplaatst om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Een demonstratiemodel is in de Demokwekerij op ware grootte te zien.

Bij het ontwikkelen van de waterbergende kasdaken zijn vele partijen betrokken. David de Smit van Royal HaskoningDHV is voor dit idee in 2011 genomineerd voor de Zuid-Hollandprijs van de Provincie Zuid-Holland. TNO heeft onderzocht of de kasdaken het gewicht van water kunnen dragen, werkt mee aan het opzetten van de praktijkproef en voert de metingen uit. De Demokwekerij Westland stelt twee goten van de kas en een demonstratieruimte beschikbaar en faciliteert de bijeenkomsten. Deze praktijkproef is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Westland.

Bron: Royal HaskoningDHV>