Kademuren slimmer beschermd door beter inzicht in schroefstralen

12 mei 2023 – Havenbedrijven en vaarwegbeheerders beschermen hun infrastructuur, zoals kades en ligplaatsen bij sluizen, doorgaans tegen erosie als gevolg van scheepsschroeven met bodembescherming. Recent onderzoek brengt het gedrag van de stroming veroorzaakt door scheepsschroeven bij het aan- en afmeren beter in kaart met nieuwe meettechnieken en geavanceerde berekeningen. De uitkomsten bieden waardevolle kennis voor infrastructuurbeheerders. Door bodembescherming slimmer te ontwerpen kunnen beheerders besparen op kosten, materiaal en emissies. In dit onderzoek werken de onderzoeksinstellingen Deltares en MARIN samen met havenbedrijven, Rijkswaterstaat en aannemers.
Bij het aan- en afmeren blazen schepen met hun schroeven tegen de kades; een fenomeen dat bekend staat als ‘schroefstralen’. Deze stromingen kunnen diepe erosiekuilen veroorzaken. Daarom wordt de bodem voorzien van bodembescherming en blijven de kades stabiel. In de huidige ontwerprichtlijnen voor bodembeschermingen zitten echter onzekerheden. Door deze onzekerheden te verminderen, kunnen de ontwerprichtlijnen worden geoptimaliseerd en kan worden bespaard op materialen, kosten en emissies.
Het TKI Schroefstralen OnderzoeksProgramma (TKI SOP) heeft als doel om de stroming als gevolg van scheepsschroeven in de nabijheid van een kademuur beter te begrijpen, om onzekerheden in de richtlijnen te verkleinen. Dit gebeurt door verschillende type metingen te combineren met veldobservaties en (model)berekeningen.
Samenwerkingspartners in dit onderzoek zijn: BAM infraconsult B.V., Baggermaatschappij Boskalis B.V., Deltares, DEME, MARIN, North Sea Port Flanders, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en SmartPort.
Inmiddels is de CROW-werkgroep ‘Schroefstralen’ opgericht om gezamenlijk kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan het optimaliseren van de ontwerprichtlijnen. De werkgroep bestaat uit ingenieursbureaus, aannemers, verschillende overheden en kennisinstituten en wisselt kennis uit met TU-Braunschweig en Maccaferri.
Het TKI Schroefstralen OnderzoeksProgramma levert nieuwe kennis aan deze werkgroep. De werkgroep gaat nu de vervolgstappen zetten om de ontwerprichtlijnen voor aanleg van bodembeschermingen aan te scherpen.

(Foto: Deltares)

Veel meer bij Deltares>