Kabinet presenteert Actieagenda Schiphol

Schiphol

29 april 2016 – Schiphol moet ook in de toekomst groeien om te kunnen concurreren met andere luchthavens in Europa en met de sterk groeiende luchthavens in Turkije en de Golfstaten. Slimme oplossingen zijn nodig om in balans met de omgeving capaciteit voor luchtvaart te creëren en de beschikbare capaciteit op de beste manier te gebruiken. Het Rijk investeert in een betere bereikbaarheid van Schiphol over de weg en over het spoor en kijkt naar manieren om bij te dragen aan een concurrerend kostenniveau voor de luchtvaartsector. Dit staat in de Actieagenda Schiphol die door de ministerraad is vastgesteld op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Kamp van Economische Zaken.
Het uitgebreide netwerk van verbindingen dat wordt aangeboden op Schiphol is volgens de overheid van essentieel belang voor onze economie en welvaart. Direct levert de luchthaven meer dan 100.000 banen op, maar indirect nog meer als internationaal knooppunt voor stromen van handel. Maar de luchtvaartsector staat voor nieuwe uitdagingen. De concurrentie voor Schiphol en hubcarrier KLM neemt toe, zowel op het intercontinentale netwerk als op Europese routes. Daarom zijn in de Actieagenda kansen en bedreigingen voor Schiphol opgenomen, waaraan maatregelen van het Rijk, de luchtvaartsector en andere belanghebbenden zijn verbonden. Lopende acties zijn in kaart gebracht en aangevuld met nieuwe acties.

Bereikbaarheid en duurzaamheid
Omdat een snellere en meer betrouwbare bereikbaarheid van Schiphol cruciaal is voor de mainportfunctie investeren het Rijk en regionale overheden de komende jaren samen al bijna € 12 miljard euro. Aanvullend daarop hebben het Rijk, de NS en de Stadsregio Amsterdam nu afgesproken de capaciteit van station Schiphol te vergroten. Dit vraagt een investering tussen de € 200 en 600 miljoen.

Meer op de website van het Ministerie van I&M>