Julianakanaal: verruiming in drooggezet kanaal afronden

(Foto: Rijkswaterstaat)

19 maart 2024 – Rijkswaterstaat gaat het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht vanaf oktober 2024 stremmen om de verruimingswerkzaamheden veilig af te kunnen ronden. Op dit moment heeft Rijkswaterstaat bij het Julianakanaal te maken met een onveilige situatie: de aanwezige defecte bouwkuip. Om ongelukken en ecologische schade te voorkomen moet worden ingegrepen. In een kamerbrief maakte minister Harbers op 19 maart 2024 dan ook het besluit bekend dat Rijkswaterstaat het Julianakanaal tussen ‘Brug Berg’ tot de Sluis in Born over een lengte van ongeveer 4 km afsluit om te worden drooggezet. De verwachting is dat uiterlijk in oktober dit jaar de werkzaamheden starten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden in april/mei 2025 klaar.

Achtergrond
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer Van den Herik Sliedrecht aan de verdieping en verbreding van 3 km Julianakanaal tussen Berg-Obbicht. De vaarweg wordt op dit deel van de Maasroute geschikt gemaakt voor langere en diepere scheepvaart (opwaardering vaarwegtraject Ternaaien-Weurt tot scheepvaartklasse Vb). Op deze locatie werd een damwand in het midden van het kanaal geplaatst, waarna in een drooggezette bouwkuip de werkzaamheden werden uitgevoerd. De doorgaande scheepvaart kon plaatsvinden via een versmalde vaarstrook naast de kuip. Toen de 750 m lange bouwkuip tijdens de calamiteit plotseling volliep met water, was de verbreding voor dit deel van het werk inmiddels afgerond. Het in de bouwkuip verdiepen van de bodem was toen net gestart. Direct na de calamiteit is prioriteit gegeven aan het stabiliseren van het grondwaterpeil en het zo snel mogelijk hervatten van de scheepvaart. De damwand van de bouwkuip is gerepareerd en er is een steunberm aangebracht voor extra stabiliteit en bescherming. Sindsdien vaart de scheepvaart met snelheidsbeperkingen en extra regels langs de damwand. Omdat deze situatie te veel veiligheidsrisico’s met zich meebrengt wordt de bouwkuip uiteindelijk toch verwijderd.

(Foto: Rijkswaterstaat)

Meer bij Rijkswaterstaat>