Nieuw besturingssysteem boezemgemalen Rijnland houdt rekening met weerverwachtingen, waterkwaliteit en energiekosten

Afgelopen maand werd voor de boezemgemalen van het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe, geautomatiseerde versie van het besturingssysteem opgeleverd. Dit systeem, genaamd BOSBO 3.0, is gebaseerd op de Deltares software Delft-FEWS en RTC-Tools en houdt rekening met weerverwachtingen, waterkwaliteit en energiekosten. De nieuwe versie is ontwikkeld door Rijnland en Deltares in het kader van het TKI-project Rekenen aan Slim Watermanagement, in samenwerking Nelen & Schuurmans en Actemium.
Rijnland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. De polders malen hun overtollig water naar de boezem van Rijnland. De beheerders van het Rijnlandse boezemsysteem streven naar een zo gelijkmatig mogelijk waterpeil, binnen een marge van drie centimeter. Dit is best een uitdaging, gezien de variabele neerslag en windkracht. Hoe meer inzicht er is in de variabelen, hoe beter de beslissingen genomen kunnen worden. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om minder stroom te gebruiken, door rekening te houden met het getij en met variabele energiekosten (piek- en daltarief). Zo kost het bij eb minder energie om water vanuit de polder naar zee te pompen dan bij vloed, als het tegen het hoge water moet worden in gepompt. Het nieuwe systeem houdt volgens Deltares rekening met al deze factoren.
Met het toenemende aantal hoosbuien wordt vooruitkijken en tijdig anticiperen volgens Deltares steeds belangrijker. Wat helpt om wateroverlast te voorkomen, is dat er nu ook simulaties kunnen worden gedraaid. Daardoor gaat de kwaliteit van het waterbeheer omhoog, wordt energie bespaard en kan er nog beter samen worden gewerkt met de omgeving.

Meer op de website van Deltares>