IPCC publiceert eerste deelrapport: zeven lessen over klimaatverandering en extreem weer

De eerste werkgroep (WG-1) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, ingesteld door de Wereld Meteorologische Organisatie en de Verenigde Naties) heeft haar deel van het zogeheten 6e Assessment Report (AR6) opgeleverd. Eén inzicht staat voor de onderzoekers als een paal boven water: de weerextremen zullen hoe dan ook steeds groter worden. En er zijn minstens nog zes andere lessen uit het rapport te trekken.
Het hoofdstuk van AR6 dat op 9 augustus verschijnt, gaat over de huidige en toekomstige staat van het klimaat en de invloed die de mens daarop heeft. Begin 2022 zullen de twee delen verschijnen die zich richten op de socio-economische en ecologische gevolgen van de temperatuurstijging en welke maatregelen de gevolgen en de broeikasgassenuitstoot zal kunnen verminderen. Hoewel de AR6 hoofdconclusies deels overeen komen met die van de eerdere vijf rapporten sinds 1988, krijgen onderzoekers wereldwijd wel steeds dieper inzicht in de aard en gevolgen van de temperatuurstijging door de uitstoot van broeikasgassen.

Landen zijn met het klimaatakkoord van Parijs (2015) aan de slag gegaan. In juridische termen werd toen vastgelegd dat een maximum stijging van 2 graden aan het einde van deze eeuw nog acceptabel zou zijn, maar dat gestreefd moet worden naar 1,5 graden stijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk (1850-1900). Liggen we op koers met onze ambities, wat betekenen de huidige en geambieerde uitstootcijfers voor het klimaat en het weer, en wat kunnen we leren van de extremen die we nu al meemaken?

Met de uitkomsten van het wetenschappelijke werk van in totaal 234 onderzoekers hebben ambtelijke vertegenwoordigers uit 195 landen afgelopen weken de beleidssamenvatting woord voor woord opgesteld en goedgekeurd. Het rapport spoort beleidsmakers met nieuw bewijs aan tot actie, ook de jongere generatie die wellicht een minder helder beeld heeft van het alarmerende rapport uit 2013. Heel concreet zal het AR6 rapport inhoudelijk voeding geven (met het bijbehorende gevoel van urgentie) aan het volgende internationale klimaatoverleg, in november in Glasgow.
Diverse onderzoekers van Deltares zijn betrokken bij het panel. Volgens het instituut zijn er zeven lassen uit het rapport te trekken.

1 Klimaatverandering is overal om ons heen, en mensen hebben er invloed op
2 Het stopt niet vanzelf
3 Het wordt natter én droger
4 De zeespiegel stijgt tot na 2100
5 De impact van menselijk handelen wordt versterkt of verzwakt door de natuur zelf
6 Iedere regio krijgt te maken met een stapeling van verschillende klimaateffecten
7 Ook de kusten zullen de effecten merken

Veel meer bij Deltares>