Investeringen waterkeringen 50 procent omhoog

13 oktober 2013 – De investeringen van waterschappen in dijken en andere waterkeringen stijgen in een paar jaar met ruim 50 procent, in vergelijking met het niveau van 2011. De totale waterbouwmarkt groeit daarmee tot ruim 2,8 miljard euro in 2016. Ook de werkgelegenheid groeit in deze sector. Deze sector biedt nu werk aan 7700 mensen. Dat aantal zal de komende jaren stijgen.
Dit blijkt volgens Bouwend Nederland uit het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland en de Unie van Waterschappen. Het zojuist verschenen rapport ‘Waterbouw en waterschappen tot 2020′ gaat in op marktontwikkelingen, rolverdeling en capaciteit in de waterbouwwereld.
Het EIB heeft in beeld gebracht welke uitdagingen er zijn in de waterbouw in de periode tot 2020, zowel op het gebied van investeringen en onderhoud als de rolverdeling en vormen van samenwerking in de waterketen. Op basis van een analyse van de marktstructuur, investeringsplannen en trends in de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt een beeld geschetst van de kansen en bedreigingen op de markt in de komende jaren en de opgaven voor zowel opdrachtgevers als marktpartijen in de waterbouw. In het bijzonder wordt ingegaan op de positie van de waterschappen op de markt.

Bron: Bouwend Nederland>