Internationaal onderzoek duurzame infrastructuur Eurodelta

Bron: Luuk Boelens, Ghent University

De bereikbaarheid en leefbaarheid van de metropool Eurodelta staan onder druk. Daarom onderzoekt het Europese onderzoeksprogramma ESPON hoe de reismogelijkheden voor personen en goederen in de Eurodelta schoner en sneller gemaakt kunnen worden. De onderzoeksresultaten worden in het najaar van 2021 verwacht.

Nederland, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen, Brussel en Noordwest Frankrijk vormen samen de mega-metropool ‘Eurodelta’. In deze metropool kunnen binnen 3,5 uur ongeveer 50 miljoen mensen worden bereikt. Daardoor is dit een internationaal aantrekkelijke verzamelplek voor goederen, diensten en kennis.

De Eurodelta is economisch belangrijk, maar de aantrekkelijkheid staat onder druk. Wegen slibben dicht en op sommige plaatsen is de lucht zo vervuild dat bouwprojecten stil liggen. Dit terwijl schone en snelle verbindingen tussen de steden juist de kracht van dit gebied kunnen zijn. Dit is waarom provincies Zuid-Holland en Gelderland, gemeentes Amsterdam en Den Haag, Regionalverband Ruhr, Metropolregion Rheinland, Vlaanderen, Brussel en Metropole Lille samen optrekken in het onderzoeksprogramma van ESPON.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat de invloed van personen- en goederenstromen is op de groei van stedelijke gebieden in de Eurodelta. Daarnaast toont het aan hoe internationale samenwerking en beleid nu en in de toekomst kunnen bijdragen aan het behalen van Europese doelstellingen voor duurzame groei in 2030 en 2050. Tot slot geeft het onderzoek handvatten aan beleidsmakers waarmee zij deze doelstellingen door internationale samenwerking kunnen behalen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam, onder leiding van Tractebel. In het team werken verschillende onderzoeksinstellingen uit de Eurodelta samen; Goudappel Coffeng, de universiteit van Gent, Rupprecht Consult, Lahmeyer Deutschland GmbH en CE Onderzoek – Advies en Consultancy voor Duurzaamheid

Provincie Zuid-Holland>