Intentieverklaring hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen

2 juni 2023 – Bij werkzaamheden komen materialen vrij. Door samenwerkingen aan te gaan, wil BAM ervoor dat deze materialen alsnog een nieuwe bestemming krijgen. Samen met gemeente Apeldoorn heeft het bedrijf afgesproken dat zoveel mogelijk materialen die vrijkomen bij ‘raamovereenkomst klein onderhoud en calamiteiten riolering’ op hoogwaardige wijze worden hergebruikt in nieuwe producten. Op donderdagmiddag 1 juni tekenden hiervoor Michiel Bruins, afdelingshoofd Beheer & Onderhoud bij gemeente Apeldoorn en Sjoerd Wartena, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland de intentieverklaring. In de verklaring is vastgelegd dat gemeente Apeldoorn en BAM zich beide inspannen om de materialen zo goed mogelijk te scheiden, met als doel om alle vrijkomende afvalstromen hoogwaardig te gaan hergebruiken. De raamovereenkomst met gemeente Apeldoorn duurt nog anderhalf jaar.
Inmiddels hebben BAM en Wavin een convenant getekend om buismateriaal te verzamelen. Deze materialen recyclet Wavin en verwerkt ze vervolgens in nieuwe kunststof producten. Eén volle container ingezameld materiaal levert volgens BAM een CO2-besparing op van zo’n 1.000 kilo CO2.
Ook heeft BAMJ een convenant getekend met Putman Recycling en De Hamer Beton voor het inzamelen, recyclen en hergebruiken van schone betonmaterialen die voortkomen uit het rioolproject in gemeente Apeldoorn. Met als doel de vrijgekomen betonmaterialen op te waarderen naar secundaire grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden bij nieuw te produceren betonproducten voor onder andere gemeente Apeldoorn.

Vanaf 2025 wil het bedrijf al het vrijkomende bouwafval hergebruiken.

Meer bij BAM>