Inspecties aan 10 Rijksbruggen in Zeeland

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voert Rijkswaterstaat van december 2020 tot mei 2021 grondige inspecties uit. De inspecties moeten een beter beeld opleveren van de technische staat van de bruggen en helpen om scherpe keuzes te maken in de precieze werkzaamheden die vanaf 2023 zullen worden uitgevoerd.

Een gespecialiseerd bedrijf begint in december 2020 met drone-inspecties. De drones vliegen schuin boven en naast de bruggen om beelden te maken van onder meer de staalconstructies.

Eind januari 2021 starten zal dan worden gestart met fysieke inspecties.

De uitkomsten van de inspecties helpen bepalen welke werkzaamheden Rijkswaterstaat vanaf 2023 zal uitvoeren en in welke volgorde dat gebeurt. Het gaat in totaal om inspecties aan tien Zeeuwse bruggen. In alfabetische volgorde: de twee Bathsebruggen, drie Kreekrakbruggen, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug.

RWS>