Innovatieve testen met trein op batterij

In het kader van emissieloos vervoer gaan ProRail, Arriva, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Overijssel, Gelderland en Friesland samen experimenten uitvoeren met een innovatieve batterijtrein.

Zo’n test is volgens ProRail nog niet eerder gedaan in Nederland. Op drie spoortrajecten waar dieseltreinen rijden (Almelo-Hardenberg en Leeuwarden-Harlingen/Stavoren) wordt dit najaar getest met een WINK-trein van Arriva. Door technische aanpassingen te doen aan de trein kan deze in plaats van op diesel ook op een batterij rijden. Mogelijk komt er ook nog een test op het traject Zevenaar-Doetinchem.

De voorlopige planning is om de testen dit najaar uit te voeren. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen batterijtreinen toegelaten en beschikbaar. Daarom laat Arriva een van haar WINK-treinen uit de regio Noord door Stadler aanpassen. Deze treinen hebben al een stroomafnemer, en batterijen om energie op te slaan die vrijkomt tijdens het remmen. De batterij waarin nu de remenergie wordt opgeslagen, gaat dan als een soort accu fungeren om de trein te laten rijden.

De proeven met de batterijtrein zijn volgens ProRail een stap op weg naar emissieloos treinvervoer. Naast deze proef onderzoekt ProRail met partijen ook of treinen die op waterstof rijden een alternatief kunnen zijn.

Voor de testritten wordt een aangepaste WINK-trein van Arriva gebruikt. Deze trein rijdt op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en kan met én zonder bovenleiding rijden. Tijdens de testritten wordt vooral gemeten hoe snel de batterij ontlaadt en weer oplaadt tijdens het rijden met verschillende snelheden. Ook vinden er testen plaats om te kijken hoe de omschakeling van bovenleiding naar batterij (of dieselmotor) werkt en andersom. Verder zal worden onderzocht hoe de trein snelheid maakt bij vertrek onder de bovenleiding en hoeveel stroom wordt verbruikt.
De uitkomsten worden gebruikt bij de ontwikkeling van tractiebatterijen voor een batterijtrein.

ProRail>