Innovatieve mobiele waterkering voor Antwerpse Scheldekaaien

27 april 2023 – De Vlaamse Waterweg NV heeft de bouw van de mobiele waterkering in de centrumzone in Antwerpen gegund aan de Tijdelijke Maatschap Artes Roegiers-Aggeres. Met 842 meter mobiele waterkering aan de Scheldekaaien van Antwerpen wil De Vlaamse Waterweg nv waterveiligheid combineren met een fraai uitzicht op de Schelde en maximale toegankelijkheid vanuit de stad. De tijdelijke maatschap Artes Roegiers-Aggeres zal instaan voor het concept, het ontwerp, de bouw en het onderhoud gedurende vijftien jaar, goed voor een contractwaarde van circa 18 miljoen euro. Midden 2024 hoopt de Vlaamse combinatie te kunnen starten met de eerste werken op het terrein.
Met haar ligging aan de monding van de Schelde is Antwerpen gevoelig voor overstromingen. In het kader van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen vanuit de getijdenrivieren, moet de waterkering op de Antwerpse Scheldekaaien met 90 centimeter worden verhoogd van 8,35 meter TAW naar 9,25 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing als referentiehoogte).
De mobiele waterkering, ingebouwd in ondergrondse betonbassins, kan zowel manueel sluiten (de normale procedure op basis van stormtijvoorspellingen) als automatisch en autonoom. Bij deze twee laatste opties detecteert de kering via sensoren een alarmniveau qua waterstand en sluit ze automatisch of zal de kering, als ultieme back-up, autonoom opdrijven als niemand de storm had kunnen voorspellen.

De 7 kilometer lange kaaivlakte in Antwerpen is al sinds 2014 het toneel van ingrijpende werken die de stad moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde bij stormtij. Van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De kaaimuur telt zeven zones, elk met een specifieke stabilisatietechniek op maat van de toestand van de kaaimuur en in functie van het toekomstige gebruik. Het volledige project maakt deel uit van het Sigmaplan waarbij Vlaanderen beter moet worden beschermd tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven.

De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor haar rekening; stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein.
De werken gebeuren in fases over een periode van vijftien jaar.

(Foto: Vlaamse Waterweg NV)

Meer bij de Vlaamse Waterweg>