Vialis en Nedap winnaar Innovatieprijs ParkeerVak


9 april 2013 – Aansluitend aan de officiële opening van de ParkeerVak 2013 op 9 april werd de ParkeerVak Innovatieprijs uitgereikt. Het ‘Slim Parkeren-concept’ van Vialis en Nedap is winnaar geworden van de Innovatieprijs 2013. Het ‘Slim Parkeren’-concept van Vialis en Nedap maakt het vinden van een vrije parkeerplek in steden makkelijker (verbetering verkeersstromen) en vermindert tegelijkertijd het zoekverkeer. Vialis, een dochter van VolkerWessels, koppelt haar ViValdi-systeem voor dynamisch verkeersmanagement aan het SENSIT-systeem voor draadloze voertuigdetectie van Nedap. Uiteindelijk worden automobilisten tot op straatniveau geïnformeerd waar zij lege plekken kunnen vinden. De informatie kan door in-car systemen aan de automobilist worden doorgegeven. Handig voor de zoekende automobilist, efficiënt voor de exploitant van de parkeerlocaties, die hierdoor in staat is de beschikbare parkeercapaciteit beter te benutten, wat uiteindelijk zal leiden tot minder zoekverkeer, een efficiënter gebruik van parkeercapaciteit en vermindering van CO2-uitstoot en fijnstof. Door de technologieën van Nedap en Vialis samen te brengen, worden wegbeheerders en -gebruikers dynamisch en integraal geïnformeerd over doorstroming, benutting, reis- en parkeerinformatie. De parkeerverwijzing is daarbij beschikbaar voor parkeergarages, parkeerterreinen en straatparkeren. Dat laatste is volgens de betrokken partijen uniek.

Bron: Vialis>