Innovatief opvangsysteem voor zwerfafval in de Nieuwe Maas

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt Rijkswaterstaat hoe kan worden voorkomen dat plastic de zee bereikt of in de rivier blijft hangen.
Eind juli 2020 start de innovatieve pilot in Vijfsluizerhaven: een systeem met vangarmen dat zwerfafval in de getijderivier Maas opvangt en opslaat in een drijvende opvangbak.
Door de werking van eb en vloed, samen met harde wind uit het zuidwesten, drijft veel zwerfafval naar de Vijfsluizerhaven én het achterliggende natuurgebied. Ten noorden van de haven ligt een beschermd natuurgebied met zeehonden, zeevogels en vissen. Het systeem vangt het zwerfafval op en voorkomt daarmee dat het naar het natuurgebied en de Noordzee stroomt.

Het opvangsysteem van Allseas, de Catchy genaamd, vangt zowel drijvend zwerfaval als afval onder water op en werkt volledig op wind en stroming. Het systeem wordt in augustus in gebruik genomen en blijft een jaar in de Vijfsluizerhaven liggen. Naast het ontwikkelen van een opvangsysteem heeft Rijkswaterstaat Allseas ook opdracht gegeven om de soorten en hoeveelheden opgevangen zwerfafval te analyseren en aanbevelingen te doen voor duurzame en kosteneffectieve verwerkingsmogelijkheden. De verwachting is dat in juni 2021 de resultaten van deze pilot kunnen worden gepresenteerd.

Allseas’ opvangsysteem Catchy bestaat uit drie modules: twee drijvende armen, een drijvend frame en een opvangbank. De twee drijvende armen van 200 en 10 m lang, leiden onder invloed van stroming en wind het zwerfafval naar het opvangsysteem. Beide armen zijn aan de onderkant voorzien van doeken, zodat zowel drijvend afval als afval onder water opgevangen kan worden. Het opvangsysteem bestaat verder uit een drijvend frame met daarin een opvangbak voor afval. Het frame zit vast aan palen, waardoor het in verticale richting met het getij kan meebewegen. De opvangbak wordt via een kraanwagen geleegd.

In de Wilhelminahaven wordt in samenwerking met de gemeente Schiedam een vergelijkbaar definitief systeem aangelegd door Clear Rivers. Rijkswaterstaat draagt financieel bij aan dit project. Dit systeem zorgt ervoor dat de natuurvriendelijke oever in het aangelegde getijdenpark in de Wilhelminahaven vrij blijft van drijfafval. Ook wordt zo voorkomen dat drijfafval terug de rivier in stroomt en uiteindelijk in zee terechtkomt. Het ophalen van het plastic uit dit systeem gebeurt vanaf het water. De verwachting is dat dit systeem in het najaar van 2020 in functie is.

Meer bij RWS>