Nieuw vaktijdschrift: Innovatieve Materialen

Innovatieve Materialen


15 mei 2015 – Deze week verscheen de eerste uitgave van het digitale vaktijdschrift Innovatieve Materialen, speciaal bedoeld voor de GWW- en Bouwsector.
Innovatieve Materialen is ontstaan uit de vraag naar informatie over nieuwe en of innovatief toegepaste materialen. Dat, omdat materiaalkeuze steeds belangrijker wordt. Opdrachtgevers stellen steeds scherpere eisen aan zaken als duurzaamheid, C2C en carbon footprint. En daarnaast leggen grote, opdrachtgevende partijen als Rijkswaterstaat meer en meer verantwoordelijkheid bij de markt. Door te kiezen voor slimme, duurzame, innovatieve materialen zien marktpartijen meer mogelijkheden zich te onderscheiden.

Innovatieve Materialen wil daarbij helpen door als platform vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Innovatieve Materialen verschijnt vier keer per jaar.

Meer op de website van IM>