CIVIELE TECHNIEK NUMMER 3 2012

(Thema Verkeer & Mobiliteit)
Verschijnt 21 maart 2012

Interview:
Den Haag krijgt extra aansluiting op rijkswegennet: de Rotterdamsebaan

Om bereikbaar te blijven wil Den Haag een nieuwe verbinding tussen de zogenoemde Centrale Zone en het rijkswegennet. Plannen en planvarianten zijn momenteel volop in studie. Civiele Techniek sprak met ir. Paul Janssen, projectdirecteur Rotterdamsebaan

Aanleg Sluiskiltunnel op schema
Tien maanden na de opdrachtverlening aan de bouwcombinatie BAM-TBI is de uitvoering van de Sluiskiltunnel in augustus 2011 van start gegaan.

Infratecture
In 2011 heeft het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM, van de Hogeschool Rotterdam, architect en verkeerskundige Marc Verheijen aangesteld als lector Infratecture. Infratecture staat voor het integraal ontwerpen aan infrastructuur. Hieraan wordt verder inhoud gegeven via onderwijs en onderzoek.


Goede doorstroming tijdens realisatie A74
Dura Vermeer bouwde in dertig maanden tijd 2,5 km nieuwe Rijksweg 74, negen kunstwerken en 35.000 m2 geluidsschermen langs de A73 te Venlo. De hoeveelheid werk, de relatief korte doorlooptijd en een beperkte werkruimte vormde een potentiële belasting voor de verkeersdoorstroming en mobiliteit. Hoe bleef deze doorstroming toch gewaarborgd?

Lessen voor het beheerst uitbesteden van wegonderhoud - Innovatieve contracten
Bij uitbesteding van onderhoud aan wegen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van prestatiecontracten: contracten die niet voorschrijven wat er gedaan moet worden, maar die het gewenste resultaat beschrijven en de opdrachtnemer meer vrijheid geven in de uitvoering. De verwachtingen van de wegbeheerders zijn hooggespannen, maar er zijn ook risico’s verbonden aan deze wijze van uitbesteden.

Verbetering mobiliteit in en rond Rotterdam
Nieuw: A13/A16
Rotterdam krijgt een nieuw stuk rondweg, een verbinding tussen de A13 en A16 ten noorden van de stad. De verbindingsweg A13/A16 is één van de drie projecten waarmee overheid de Randstad beter wil ontsluiten.

Duurzaamheid in de wegenbouw
CO2-prestatie ladder, DuBoCalc, MRPI, duurzaam inkopen, MVO: waarmee ook de wegenbouw nadrukkelijk te maken heeft. Bedrijfsleven adviesbureaus, overheden en stichtingen/semi-overheden zijn hierbij betrokken. Welke rol spelen de afzonderlijke partijen eigenlijk?

Langere, zwaardere vrachtauto's
Terug in de tijd. Rond 1990 onderhandelen landen binnen de Europese Gemeenschap over maximale afmetingen en gewichten van vrachtvoertuigen. De Europese Commissie wil binnen de interne Europese markt gelijke concurrentieverhoudingen en streeft daarom naar harmonisatie.

Vaarwegen: wat & waar?
Voor menig aannemer of beheerder van nieuwe projecten nabij vaarwegen is het 'wat & waar?' langs vaarwegen erg van belang. Ook hier geldt: vooruitzien is regeren.

Beter benutten toe aan volgende stap
Er is € 1,1 miljard beschikbaar voor betere benutting van bestaande infrastructuur. om hiermee de bereikbaarheid te verbeteren. Rijk, regio en het bedrijfsleven gaan daarvoor ruim 250 maatregelen uitvoeren, met als doel het aantal files met minimaal twintig procent te verminderen.

Historie: 400 jaar Beemster
De Beemster was de eerste serieuze droogmakerij van ons land. Eerder waren al kleinere meertjes en plassen drooggemaakt (zoals het Achtermeer (1533), het Bergermeer en het Egmondmeer) maar nooit op schaal van de Beemster.

Grensoverschrijdende samenwerking: Bovenschelde naar hoger plan
Om meer vrachtverkeer van de weg naar het water verplaatsen, zijn grotere sluizen gewenst in de Vlaamse Bovenschelde. Nederlandse, Belgische en Roemeense ingenieurs van Arcadis ontwierpen in recordtijd de benodigde plannen.

Herinrichting Stationsplein Hengelo
In juli 2011 is een herinrichting van het Stationsplein Hengelo gestart. In het plan van aanpak is met name veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement.