Civiele Techniek 2018 nummer 8

Thema: Tunnels & Bruggen

Slankste, stalen boogbrug bij Nigtevecht
De slankste stalen boogbrug van Nederland ligt sinds afgelopen zomer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. De 104 meter lange netwerkboog met een doorvaarthoogte van tien meter heeft lange in het werk gestorte aanbruggen. Zowel constructief als qua inpassing was het ontwerp van de in totaal 600 meter lange fietsbrug een uitdaging.

Vezelversterkt ultrahogesterktebeton.Toepassingsmogelijkheden voor civiele kunstwerken
Het materiaal vezelversterkt ultrahogesterktebeton (vvUHSB) wordt al met regelmaat toegepast. De toepassing van vvUHSB in civiele kunstwerken staat nog in de kinderschoenen, al zijn er in Nederland inmiddels enkele zeer slanke bruggen in vvUHSB gerealiseerd met een minimale hoeveelheid constructiemateriaal. Er zijn in de afgelopen jaren diverse (afstudeer)onderzoeken naar de materiaaleigenschappen en het gedrag van vvUHSB verricht. Hierbij komt duidelijk naar voren dat vvUHSB betere prestaties levert dan traditionele betonsoorten. De toepassingsmogelijkheden in civiele kunstwerken zijn veelbelovend.

Hoe bouw je zo snel mogelijk een nieuwe brug in Genua?
Velen kunnen zich wel herinneren dat op 14 augustus afgelopen zomer de Ponte Polcevera (ook wel de Morandibrug) instortte bij de Italiaanse stad Genua. Dat de brug nu niet gebruikt kan worden, levert een enorme schadepost van enkele tonnen per dag op. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe verbinding komt. Rob Vergoossen van Royal HaskoningDHV onderzocht samen met collega’s en aanstromend talent van de TU Delft en TU Eindhoven wat een goede oplossing zou kunnen zijn.

Transporteerbare klapbrug vlot ontworpen
Met hulp van Movares heeft Janson Bridging in samenwerking met Dura Vermeer en SPIE
Nederland in zeer korte tijd een unieke, tijdelijke brug ontworpen, gebouwd en in gebruik
genomen. Deze beweegbare verkeersbrug zorgt er sinds begin september 2018 voor dat het
weg- en scheepvaartverkeer geen hinder ondervindt tijdens de vernieuwing van de Beatrixbrug in
het Noord-Hollandse Westknollendam.

Veilig vluchten in korte tunnels
Hoe weet je of weggebruikers bij brand veilig uit mijn tunnel kunnen vluchten? Zijn voor een goede luchtkwaliteit extra voorzieningen nodig? En leidt brandt tot ernstige schade aan de tunnelconstructie? Vragen waarmee veel beheerders van tunnels korter dan 250 meter worstelen. Met geavanceerde computersimulaties helpt Movares deze vragen te beantwoorden.

Rotterdamsebaan: duurzaam staaltje tunnelbouw en kundig puzzelwerk
Met een gemiddelde snelheid van vijftien meter per dag baant tunnelboormachine ‘Catharina-Amalia’ zich soepel een weg door Haagse bodem voor de tweede tunnelbuis in de Rotterdamsebaan. Deze nieuwe verbinding tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag komt voor een belangrijk deel ondergronds, maar het traject vanaf de snelweg tot aan de groene rand van de stad (Vlietzone) wordt als verdiepte constructie aangelegd. Voorjaar 2019 is alle ruwbouw gereed.


(Geen thema)

Op locaties waar nog gesloopt moet worden: Sonderen met demontabel apparaat 
Het komt tegenwoordig vaker voor dat het ontwerp van een nieuw te bouwen object al begint, terwijl er zich op de bouwlocatie nog een gebouw of kunstwerk bevindt. De aanwezigheid van de bestaande constructie betekent dat het grondonderzoek (grotendeels) nog niet uitgevoerd kan worden, waardoor het ontwerp- en vergunningentraject geen doorgang kan vinden. Een methode voor het uitvoeren van een diepsondering die uitkomst kan bieden is het uitvoeren van het sondeerwerk met een demontabel sondeerapparaat.

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra
Circulair Ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief – zoals in de value hill verbeeld – biedt de infrasector kansen. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie.