Infrastructuurfonds en Deltafonds twee jaar verlengd

 

16 juni 2016 – Het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden met twee jaar verlengd tot en met 2030. Dat melden minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) op 16 juni in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de verlenging van de fondsen van 2028 naar 2030 wordt volgens het ministerie mede invulling gegeven aan de motie van het Kamerlid Harbers bij de financiële beschouwingen van vorig jaar. Het geld dat erbij komt in het Infrastructuurfonds wordt met voorrang ingezet voor het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Ook wordt er budget apart gehouden voor een volgend kabinet. Daarnaast geven de minister en staatssecretaris voorrang aan projecten die de belangrijkste knelpunten  kunnen oplossen. Bij het Delfafonds gaat het geld naar de projecten die prioriteit hebben in het Deltaprogramma. In het najaar komen de minister en staatssecretaris met een voorstel voor de verdeling van het geld, mede op basis van het gebruikelijke najaarsoverleg met andere overheden.

In de brief aan de Kamer verwachten de minister en staatssecretaris dat de druk op de bestaande infrastructuur de komende jaren  sterk gaat toenemen. Om de opgaven voor de weg, het spoor,  het regionale openbaar vervoer en de vaarwegen tot 2030 en tot 2040 goed in beeld te krijgen loopt een analyse die begin volgend jaar klaar is. Bij alle projecten zal voortaan gekeken worden naar de mogelijkheden om de infrastructuur energieneutraal te maken.

Meer op de website van het ministerie va I&M>