‘Infra mining’ bij spoorvernieuwing in Zeeland en West-Brabant

VolkerRail gaat in opdracht van ProRail voor een periode van twee jaar aan de slag met de vernieuwing van een aantal opstelterreinen en industriesporen in Zeeland en West-Brabant. De werkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd, waarbij de focus ligt op circulariteit. Met het project ‘Duurzame BBV Zeeland NCBG’ hopen beide partijen kennis op te doen over het hergebruiken van materialen.
In het door VolkerRail ingediende plan wordt ingezet op ‘infra mining’, oftewel het slim hergebruiken van materialen zoals spoorstaven, dwarsliggers en ballast die vrijkomen bij andere projecten in de regio. Met behulp van een fysieke en digitale materialenhub worden de materialen verzameld, in kaart gebracht, beoordeeld, eventueel opgeknapt en vervolgens opnieuw ingezet. Het plan werd door de opdrachtgever gewaardeerd vanwege de concrete en haalbare maatregelen en beoordeeld met de maximale scoren van drie tienen.
De eerste fase van het traject, waarin de partijen de maatregelen verder uitwerken, is inmiddels gestart.

VolkerWessels>