Impuls kwaliteit satellietdata

30 mei 2016 – Nederland krijgt een internationaal centrum dat zich specialiseert in hoogwaardige satellietgegevens. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ondertekende hiervoor op 30 juni een overeenkomst bij de meerdaagse conferentie Space Solutions.
Satellietdata kunnen doorslaggevend zijn bij nationale en internationale vraagstukken zoals waterveiligheid. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar grote steden in laaggelegen deltalanden. Door het veranderende klimaat, stijging van de zeespiegel en soms ook nog bodemdaling ontstaat een groot veiligheidsrisico voor miljoenen mensen. Minister Schultz vindt dat we ons beter moeten voorbereiden. Preventie en risicoberekening moeten hoger op de internationale agenda komen te staan. Dat scheelt mensenlevens en hoge kosten.

Dankzij satellietdata kan tot op de straatklinker berekend worden waar het water zou kunnen komen als een waterkering het begeeft. Ook kan tot op de millimeter het vochtgehalte van dijken berekend worden met behulp van satellietdata. Cruciaal voor beheerders, beleidsmakers en politici. Ook kunnen we met satellietdata precies nagaan op welke plaatsen dijkversterking nodig is. Nederland heeft inmiddels de eerste stappen gezet met het toepassen van satellietdata voor het monitoren van dijken.

In april reden alle EU-ministers op uitnodiging van Nederland 15 kilometer door een van de drukste delen van Amsterdam in een zelfrijdende auto. Dat geeft aan hoe ver we zijn met onze technologie. De komende twintig jaar gebeurt er in de auto-industrie meer dan de afgelopen honderd jaar. Zeker als we satellietdata beter kunnen toepassen en kunnen combineren met elkaar. Nu communiceren de auto’s vooral nog met elkaar en met de weg. In de toekomst is het denkbaar om ook inzichtelijk te hebben waar andere weggebruikers zich bevinden, waar opstoppingen te verwachten zijn en wat de weersomstandigheden zijn en de invloed op het verkeer. Hiermee kunnen weggebruikers gerichter aanwijzingen krijgen over snelheid, route en baangebruik. Daarmee verbetert niet alleen de doorstroming maar ook de veiligheid en de luchtkwaliteit.

Ook de inrichting van steden en de planning van de ruimtelijke omgeving heeft baat bij satellietdata om zo nog beter veilige locaties voor vitale infrastructuur zoals ziekenhuizen of energiecentra te bepalen. Het uitproberen en toepassen van nieuwe technieken is volgens Schultz de enige manier om verder te komen. De minister wil daar ook andere landen bij betrekken. Daarvoor worden bestaande samenwerkingsverbanden gebruikt – zoals de EU – maar ook nieuwe – zoals de onlangs gestarte Deltacoalitie. Dat is een samenwerkingsverband van twaalf deltalanden, die samenwerken om waterrampen te voorkomen en stedelijke delta’s weerbaar te maken tegen klimaatverandering. .

Minister Schultz opent de conferentie Europe Space Solutions die voor de vierde maal wordt georganiseerd, deze keer in Den Haag vanwege het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Meer op de website van I&M>