iLOKATE: beter benutten capaciteit door slimme data

29 augustus 2013 – TNO is het open innovatieprogramma iLOKATE gestart voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Door op een veilige en gestructureerde wijze publieke en private data uit verschillende bronnen via een intelligent systeem te verzamelen, te verrijken en te ontsluiten kan het transport veel efficiënter, duurzamer en goedkoper. Ondernemers die aan het project meedoen, profiteren direct van de kennis van TNO en de ontwikkelde applicaties.

iLOKATE zal volgens TNO zorgen voor het slimmer organiseren van transport van lading over de verschillende modaliteiten weg, spoor en water. Daardoor bespaart de ondernemer geld, verbetert de doorstroming op de weg en neemt de betrouwbaarheid van de levering toe. Besparingen kunnen liggen in het voorkomen van onnodige transportbewegingen, het verminderen van verborgen kosten zoals wachten tot aan het verminderen van administratieve lasten.
iLOKATE moet een wat TNO betreft een aansprekend voorbeeld worden van wat men een smart corridor noemt: een intelligente schakel tussen hubs waar stromen goederen en mensen samenkomen en die samen zorgen voor het beter benutten van de infrastructuur. Het project is in eerste instantie gericht op het slim maken van de corridor Rotterdam-Venlo. Aan beide kanten zijn veel transport- en logistieke bedrijven en worden vele soorten goederen over de drie modaliteiten vervoerd. TNO is in gesprek met ondernemers en partijen als Connekt, Rijkswaterstaat en Greenport Venlo om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en aansluiting te zoeken bij al lopende initiatieven.
Hart van het systeem is een ICT-platform. Hier komen data van publieke en private partijen samen. TNO onderzoekt welke data er beschikbaar zijn, hoe deze te waarderen, te verrijken en op een uniforme manier te ontsluiten. Daarbij kijkt TNO nadrukkelijk naar beveiliging van het dataverkeer en naar de privacy. Ook ontwikkelt TNO toepassingen waardoor de bedrijven de data snel en efficiënt kunnen gebruiken.

Meer op de website van TNO>