IJsbokken in de Waal geplaatst

11 september 2015 – In opdracht van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier heeft de aannemerscombinatie Van den Herik-Boskalis in de Waal twee langsdammen aangelegd.  Begin september zijn op deze langsdammen zogenaamde ijsbokken geplaatst.  IJsvorming op de rivieren komt in Nederland weinig voor. Echter, áls dit optreedt kan het aanzienlijke schade toebrengen aan bouwwerken en/of waterkeringen. Ook neemt  door de ophopingen van ijsschotsen de kans op overstromingen en dijkdoorbraken toe. De drie 70 ton wegende ijsbokken die nu zijn geplaatst, moeten dat voorkomen.

De aanleg van de langsdammen maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier.

(Zie ook Civiele Techniek nummer 1/2 2015)

IJsbokken