ICA-rapport: $30 miljard nodig om kustgemeenschappen te beschermen

Een onlangs uitgebracht rapport van de Insurance Council of Australia (ICA), schat dat Australische overheden de komende vijftig jaar $ 30 miljard zullen moeten investeren in grootschalige kustbeschermings- en aanpassingsprojecten. Die investeringen zijn nodig om het hoofd te bieden aan de effecten van klimaatverandering op kustgemeenschappen en infrastructuur.
Klimaatverandering zorgt voor stijgende zeespiegels en verergert kustgevaren die bekend staan ​​als ‘acties van de zee’, zoals getijdenoverstromingen, overstroming, kusterosie en kustlijnbewegingen.
Het rapport, opgesteld voor de ICA door Baird Australia, stelt dat als die effecten vaker voorkomen – en dat is de verwachting – zelfs sommige delen van het continent onbewoonbaar dreigen te worden.
De geschatte investering van 30 miljard dollar wordt overigens gezien als relatief bescheiden. Het zou gaan om slechts 1,2 procent van de gemiddelde jaarlijkse infrastructuuruitgaven van alle lokale, provinciale en federale overheden. Het rapport stelt dat met deze relatief geringe investering een behoorlijk rendement kan worden behaald door economische en financiële schade te voorkomen.

Meer in het ICA rapport>