HUGO: Innovatieve hulpbrug voor wegwerkzaamheden

KWS ontwikkelde in samenwerking met FiberCore Europe en Rijkswaterstaat een slimme, tijdelijke brug ‘HUGO’ (Hulpbrug bij Groot Onderhoud). HUGO is een lichtgewicht, demontabele brug die op de rijbaan wordt geplaatst. Het doorgaand verkeer rijdt over de hulpbrug, terwijl de werkzaamheden tegelijkertijd onder de brug plaatsvinden. Een veilige werkomgeving voor de wegwerker én een oplossing voor hinder tijdens werkzaamheden. Na uitvoerige praktijktests van het prototype, is KWS in samenwerking met Rijkswaterstaat nu op zoek naar de eerste projecten voor toepassing van de hulpbrug.

Bij wegwerkzaamheden is hinder voor de weggebruiker en omgeving meestal onontkoombaar. Het afsluiten van rijstroken en rijbanen is tot nu toe de enige mogelijkheid om werk uit te kunnen voeren. Waar nodig worden omleidingen ingesteld om het verkeer te kunnen afhandelen. Met tot gevolg files, overlast voor omwonenden en weggebruikers en ondanks veiligheidsmaatregelen ook vaak onveilige situaties voor de wegwerkers. Bovendien zijn de maatschappelijke kosten hoog: verkeersmaatregelen maar ook files kosten geld.

Een samenwerkingsverband van KWS, Rijkswaterstaat en FiberCore Europe (FCE) een ontwikkelden een prototype op basis hiervoor is de composiet (permanente) verkeersbrug waarvan FCE er alleen in Nederland al zo’n honderd plaatste. Ook plaatste FCE al eerdere (tijdelijke) fietsbruggen in projecten van KWS. Civiele Technieken de Boer was ook betrokken bij de ontwikkeling van de hulpbrug. De hulpbrug is geschikt voor het vervangen en de renovatie van voegovergangconstructies, groot onderhoud aan viaducten en bruggen, het aanbrengen, herstellen of vervangen van duikers (waterhuishoudkundig en/of ecologisch), als tijdelijk ecoduct of als verbinding voor hulpdiensten of OV-busbanen.

De hulpconstructie wordt als ‘verticale fasering’ over het werkvak geplaatst waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bovenlangs (over de brug) rijdt het verkeer veilig met een snelheid van 50 km/uur over de rijbaan waaraan wordt gewerkt. Dit voorkomt omleidingen en opstoppingen op het omliggende wegennet. Dit betekent ook dat de werkzaamheden geen belemmering zijn voor hulpdiensten en dat zij van de bestaande aanrijroutes gebruik kunnen maken. Voor de wegwerkers betekent toepassing van de hulpconstructie een veilige, fysieke scheiding tussen de verkeersstroom en hun werkomgeving. De aparte werkomgeving heeft een maximale werkhoogte van circa twee meter.

KWS>