Hoogwaterbeschermingsprogramma investeert € 160 miljoen in dijkversterking Noord-Limburg

14 september 2015 – Waterschap Peel en Maasvallei heeft uit handen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn eerste beschikking (budget) ontvangen voor het versterken van een dijkring. Met deze beschikking kan het waterschap starten met de verkenningsfase van het project ‘bij de oude Gieterij’, beter bekend als het Gieterijweggetje in Blerick, gemeente Venlo.

Waterschap Peel en Maasvallei heeft in 2011 de bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas getekend. Hierin is geregeld dat het waterschap € 160 miljoen ontvangt in tranches van 20 miljoen per jaar voor de versterking van de dijkringen in zijn gebied. Het dijkvak ‘bij de oude Gieterij’ is het eerste project dat vanuit het budget van het HWBP versterkt wordt. Het dijkvak is door Rijkswaterstaat Maaswerken aangelegd als een tijdelijke kering na de overstromingen in 1993 en 1995. De tijdelijke kering moet nu omgezet worden naar een kering die voldoet aan de wettelijke normen. Dijkversterking is daarvoor noodzakelijk. De totale versterking kost 2,1 miljoen euro en zal in 2016 afgerond zijn.

Meer op de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma>